ΕΡΤ: 25 νέα ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ από τη Γαλλία, το ΑRΤΕ, τη Γερμανία και την Αγγλία εξασφάλισε η ΕΡΤ για το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ3.

Για το σύνολο των 25 ντοκιμαντέρ εγκρίθηκε συνολικά δαπάνη 42.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και φόρων, ενώ υπάρχει και δαπάνη για τις τεχνικές διευκολύνσεις.

Τα δικαιώματα μετάδοσης των ντοκιμαντέρ περιλαμβάνουν τρεις προβολές στην ΕΡΤ και προβολή στο πρόγραμμα της ERTFlix για την Ελλάδα.