Νέα πρόσληψη στην ΕΡΤ

Η ΕΡΤ προχώρησε στην πρόσληψη της Ελένης Μητσινιάρου ως ειδικής συμβούλου – μετακλητής υπαλλήλου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπό τη γενική διευθύντρια Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης.

Το αντικείμενό της είναι ο συντονισμός της παραγωγής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημιστικών μηνυμάτων των προγραμμάτων όλων των Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε..

πηγή: typologies.gr