Νέα πρόταση για την Fortnet-Nova!

Η Duet Private Equity Limited με έδρα στο Λονδίνο κατέθεσε πρόταση για τη Forthnet στις πιστώτριες τράπεζες (Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Αττικής) όπως ανακοίνωσε η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία.

Σύμφωνα με τη ανακοίνωση η Duet έχει καταθέσει πρόταση αναφορικά με τα ανοίγματα των τραπεζών (exposures) έναντι της Forthnet και της θυγατρικής της, Forthnet Media A.E.

Η πρόταση αφορά στην απόκτηση ομολογιακών δανείων, μετατρέψιμων ομολογιών και μετοχών και τελεί υπό όρους, ενώ, όπως σημειώνεται η διαδικασία αξιολόγησής της εναπόκειται στις τράπεζες, χωρίς συμμετοχή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας στη διαδικασία αυτή.

Έχει προηγηθεί όπως είναι γνωστό η απόσυρση ανάλογης πρότασης της Alter Ego για την απόκτηση του ελέγχου της Forthnet.