Νέες ταινίες και ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ

“Άνοιξη” για τον ελληνικό κινηματογράφο και τα ντοκιμαντέρ. Η ώθηση στην παραγωγή, λόγω των επιδοτήσεων του ΕΚΟΜΕ, οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των τίτλων. Το 2022 η ΕΡΤ θα χρηματοδοτήσει συνολικά 59 έργα, κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, για τις οποίες έγινε μεταφορά των κονδυλίων στήριξης, στο πλαίσιο του 1,5%, από τον προϋπολογισμό του 2021.

Το συνολικό ποσό που θα δώσει η ΕΡΤ για τις 59 αυτές παραγωγές ανέρχεται σε 1.044.800 ευρώ. Για το 2021 μετακινήθηκε αντίστοιχα η χρηματοδότηση πέντε ταινιών-ντοκιμαντέρ με το ποσό των 179.000 ευρώ. Ανάμεσα στους τίτλους υπάρχουν οι ταινίες «Σμύρνη μου αγαπημένη» και «Ο Εγγονός», που έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΟΜΕ.