Αναστέλλεται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

Male hand using Tv remote control

Στην αναστολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης για έναν χρόνο προχωρά η κυβέρνηση, μέσω διάταξης σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 «αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4389/2016 για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021».

Με τι επιχειρήματα; Ως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «με σκοπό τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης των λογαριασμών των τελικών καταναλωτών».

Το κόστος του μέτρου αυτού ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καρπωνόταν το ελληνικό κράτος ως ένα από τα μνημονιακά μέτρα που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου.

Το τέλος αυτό στοχεύει στο να επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ ΦΠΑ.