Αυτοί είναι οι νέοι προϊστάμενοι της ΕΡΤ

Γνωστά έγιναν τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις επιτελικές θέσης της ΕΡΤ, υπό του διευθύνοντος συμβούλου του κρατικού καναλιού, Γιώργου Γαμπρίτσου.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αρχείου παρέμεινε ο Βασίλης Αλεξόπουλος ενώ ο Βασίλης Πατσιάντος ανέλαβε προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας.

Προϊσταμένη της της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι η Παγώνα Μπέτση ,ενώ η Ελισάβετ Βιδάλη-Κελαγιάννη ανέλαβε προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Βασίλης Βασιλόπουλος επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων.