ΕΣΡ: Νόμιμα έγινε ενημερωτικός σταθμός ο Θέμα FM

Με την 149/2019 η πλειοψηφία του ΕΣΡ έκρινε πως νόμιμα άλλαξε χαρακτήρα από μουσικό, σε ενημερωτικό ο ΘΕΜΑ FM 104,6(πρώην ACTION FM, πρώην HOT FM, πρώην ATHENS SHOCK RADIO, πρώην ΣΟΚ FM).

Το βασικό επιχείρημα της απόφασης είναι πως η διάταξη που απαγόρευει την αλλαγή του χαρακτήρα ενός σταθμού σχετίζεται με την αδειοδότηση τους, η οποία και δεν έγινε. Ειδικά η απόφαση αναφέρει πως “η εντός του 2017 υποβολή δήλωσης αλλαγής φυσιογνωμίας προγράμματος και η περαιτέρω μετάδοση ενημερωτικών εκπομπών από ραδιοφωνικό σταθμό που είχε δηλώσει το έτος 2007 ότι ανήκει στην κατηγορία των μη ενημερωτικών σταθμών δεν αντίκεινται στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 13 του ν. 3592/2007, όπως αυτή ορθά πρέπει να ερμηνεύεται κατά τα αναφερόμενα στο Νομικό Μέρος της παρούσας”.

Μειοψήφισαν 3 μέλη του ΕΣΡ, τα ονόματα των οποίων δεν αναφέρονται στην απόφαση, σε αντίθεση με την πρακτική που τηρεί το ΣτΕ και καταγράφει αναλυτικά ποιοι ψηφίζουν υπέρ και ποιοι κατά με τα νομικά τους επιχειρήματα.