Προσλήψεις δημοσιογράφων στην ΕΡΤ

Στην έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε 16 για το 2021 με δικαιώμα παράτασης, θα προχωρήσει η ΕΡΤ. Στην πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά το έργο, το εργολαβικό αντάλλαγμα, τα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο. Οι θέσεις εργασίας που θα προκηρυχθούν είναι οι εξής:

-2 Δημοσιογράφους, για την αρχισυνταξία των δελτίων ειδήσεων.

-2 Δημοσιογράφους – Παραγωγούς, για την παραγωγή των κεντρικών δελτίων ειδήσεων.

-2 Δημοσιογράφους – Συντάκτες, για τη σύνταξη όλων των δελτίων ειδήσεων τηλεόρασης.

-1 Δημοσιογράφο – Ανταποκριτή στη Ρώμη, για την αποστολή ανταποκρίσεων για τα καθημερινά δελτία ειδήσεων τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου και τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένες ή έκτακτες) της ΕΡΤ ΑΕ.

-1 Δημοσιογράφο – Ανταποκριτή στη Μόσχα, για την αποστολή ανταποκρίσεων για τα καθημερινά δελτία ειδήσεων τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου και τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένες ή έκτακτες) της ΕΡΤ ΑΕ.

-6 Δημοσιογράφους – Ρεπόρτερ, για τα δελτία ειδήσεων τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

-2 Δημοσιογράφους, για το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων.