ΕΡΤ: Προϋπολογισμός 200 εκατομμυρίων

Θετικό προϋπολογισμό και για το 2022 έχει η ΕΡΤ. Οι συναρμόδιοι υπουργοί Γιάννης Οικονόμου και Θεόδωρος Σκυλακάκης ενέκριναν τον προϋπολογισμό της διοίκησης της ΕΡΤ, ο οποίος προβλέπει έσοδα 200 εκατ. ευρώ και έξοδα 192 εκατ. ευρώ, αφήνοντας ένα θετικό ισοζύγιο 8 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα εκτιμώνται στα 197 εκατ. ευρώ και τα έξοδα στα 192 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 66 εκατ. ευρώ σε αμοιβές και έξοδα προσωπικού των 2.134 ατόμων. Η ΕΡΤ δεν έχει δανεισμό και έχει διαθέσιμα 243 εκατ. ευρώ στο ενεργητικό της, εκ των οποίων στα ταμεία βρίσκονται 5 εκατ. ευρώ και 205 εκατ. ευρώ σε τραπεζικές καταθέσεις.

πηγή: typologies.gr