Μεγάλα κέρδη για την ΕΡΤ

Με τέσσερις κερδοφόρες χρήσεις και ίδια κεφάλαια 368 εκατ. ευρώ παραδίδει την ΕΡΤ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της ΝΔ. Οι typologies.gr παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2018, στα οποία περιλαμβάνεται και η επιβάρυνση για το τρέχον έτος από τον συμψηφισμό μισθών και αποζημιώσεων, εξαιτίας του λουκέτου το 2013.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΡΤ για το 2018 , όταν διευθύνων σύμβουλος για το μεγαλύτερο διάστημα, ήταν ο Βασίλης Κωστόπουλος, ανήλθε σε 194.566.000 ευρώ, έναντι 190.821.000 ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 1,96%, η οποία οφείλεται κυρίως στα έσοδα από το Μουντιάλ. Το σύνολο των εξόδων ανήλθε σε 147.549.000 ευρώ το 2018, έναντι ποσού 125.353.000 ευρώ. Η αύξηση των δαπανών κατά 22 εκατ. ευρώ οφείλεται στις αποσβέσεις άυλων παγίων, όπως τηλεοπτικών παραγωγών και δικαιωμάτων.

Τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν σε 54.908.000, έναντι 70.940.000 ευρώ το 2017. Οι υποχρεώσεις της ΕΡΤ ανέρχονται σε 15.820.000 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε 368.260.000 ευρώ! Η εκτίμηση της διοίκησης είναι πως το 2019 δεν θα υπάρχει κερδοφορία εξαιτίας της ρύθμισης του συμψηφισμού που προβλέπεται από την ΚΥΑ για μισθούς και αποζημιώσεις από το λουκέτο που επέβαλε στην ΕΡΤ το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Η αρνητική επίδραση θα είναι περίπου 69 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί με χρήση των ταμειακών διαθέσιμων της εταιρείας, τα οποία ανέρχονταν σε 199.129 ευρώ στο τέλος του 2018.